Công trình giao thông

Đường nội bộ trong khu CN Đài Tư
 
 
Tên công trình Đường nội bộ trong khu CN Đài Tư
Chủ đầu tư:
Đơn vị thi công: Công ty Vinaconex 21
Tổng mức đầu tư: tỷ đồng
Thời điểm bắt đầu:
Thời điểm kết thúc:
Địa điểm xây dựng:
Tin liên quan