Công trình dân dụng

Công trình 17 T8 Trung Hoà Nhân Chính
 
 
Tên công trình Công trình 17 T8 Trung Hoà Nhân Chính
Chủ đầu tư: Công ty Vinaconex 21
Tổng mức đầu tư: tỷ đồng
Thời điểm bắt đầu: 2003
Thời điểm kết thúc: 2006
Địa điểm xây dựng: Hà Nội
Tin liên quan