Công trình giao thông

Đường vành đai 3
 
Tên công trình Đường vành đai 3
Chủ đầu tư:
Đơn vị thi công: Công ty Vinaconex 21
Tổng mức đầu tư: tỷ đồng
Thời điểm bắt đầu:
Thời điểm kết thúc:
Địa điểm xây dựng: Hà Nội
Tin liên quan