Công trình dân dụng

Công trình chợ Hà Đông
 
Tên công trình Chợ Hà Đông
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Đông
Đơn vị thi công: Công ty Vinaconex 21
Tổng mức đầu tư: tỷ đồng
Thời điểm bắt đầu: 2005
Thời điểm kết thúc: 2007
Địa điểm xây dựng: Hà Đông - Hà Nội
Tin liên quan